Search
Close this search box.

Rrjeti i organizatave Zeri i te Rinjve

Me shume ze per te rinjte

Thirrje për Pozicion:Koordinator Projekti (part-time)

Thirrje për Pozicion:Koordinator Projekti (part-time)

Rreth Rrjetit te Organizatave Organizatave “Zëri i të Rinjve”

Rrjeti i Organizatave “Zëri i të Rinjve” është një organizatë joqeveritare e krijuar më 20 korrik 2018 me mision mobilizimin, integrimin dhe fuqizimin e potencialit rinor nëpërmjet ndërgjegjësimit, informimit, advokimit dhe shërbimet e lobimit në fushën e arsimit, kujdesit, shëndetësisë dhe punësimit.

Përshkrimi i punës

Koordinatori i Projektit është një pozicion pjesë e stafit të brendshëm të Organizatës. Fokusi kryesor i punës së koordinatorit qëndron në sigurimin e efektivitetit në menaxhimin e projekteve duke ofruar rezultatet e duhura teknike, operative, financiare dhe administrative gjatë ndjekjes së zhvillimit të projektit përmes monitorimit, vlerësimit dhe raportimit gjatë çdo faze të tij.
Koordinatori i Projektit do të punojë nën drejtimin e drejtorit ekzekutiv dhe do të jetë përgjegjës për implementimin e aktiviteteve të projektit që koordinon.
Në këtë kuadër, ai siguron që rezultatet të dorëzohen në përputhje me udhëzimet përkatëse, marrëveshjet dhe kontratat duke arritur menaxhimin dhe koordinimin e përgjithshëm të punës me qëllim dorëzimin në kohë të rezultateve të projektit.
Stafi i “Zëri i te rinjve” do të mbështesë personin e përzgjedhur përgjatë punës së tij pranë apo jashtë zyrave të organizatës. Çdo detyrë e kryer nga Koordinatori duhet të jetë  në përputhje me rregullat dhe politikat e rrjetit si dhe kërkesat e donatorëve.

Publikuar se fundmi

bashkohuni me Komunitetin!

na ndiqni ne social media

bashkohuni me Komunitetin!

Merr me email informacione, evente dhe lajmerime.

Lista e eksperteve dhe subjekteve 2023

Tirana 01/04/2023 Subject: Lista e eksperteve dhe subjekteve/personave fizik qe YVNO bashkëpunon gjate vitit 2023 Kjo listë nuk kufizon rekrutimin e ekspertëve dhe subjekteve të reja në varësi të shërbimeve të kërkuara, kohës dhe shtrirjes gjeografike apo nevojave. Lista në link:Final Lista Eksperteve dhe subjekteve 2023    

Thirrje për Pozicion të Hapur

Koordinator Projekti (part-time) 2023 Vendi: Tirane Data e fillimit: 1 Prill 2023 Kohezgjatja: 9 muaj (me te drejte rinovimi) Koordinatori i Projektit është një pozicion pjesë e stafit të brendshëm të Organizatës. Fokusi kryesor i punës së koordinatorit qëndron në sigurimin e efektivitetit në menaxhimin e projekteve duke ofruar rezultatet e duhura teknike, operative, financiare dhe administrative gjatë ndjekjes së zhvillimit të projektit përmes monitorimit, vlerësimit dhe raportimit gjatë çdo faze të tij. Koordinatori i

en_USEnglish