Search
Close this search box.

Rrjeti i organizatave Zeri i te Rinjve

Me shume ze per te rinjte

Thirrje për Pozicion:Koordinator Projekti (part-time)

Thirrje për Pozicion:Koordinator Projekti (part-time)

Rreth Rrjetit te Organizatave Organizatave “Zëri i të Rinjve”

Rrjeti i Organizatave “Zëri i të Rinjve” është një organizatë joqeveritare e krijuar më 20 korrik 2018 me mision mobilizimin, integrimin dhe fuqizimin e potencialit rinor nëpërmjet ndërgjegjësimit, informimit, advokimit dhe shërbimet e lobimit në fushën e arsimit, kujdesit, shëndetësisë dhe punësimit.

Përshkrimi i punës

Koordinatori i Projektit është një pozicion pjesë e stafit të brendshëm të Organizatës. Fokusi kryesor i punës së koordinatorit qëndron në sigurimin e efektivitetit në menaxhimin e projekteve duke ofruar rezultatet e duhura teknike, operative, financiare dhe administrative gjatë ndjekjes së zhvillimit të projektit përmes monitorimit, vlerësimit dhe raportimit gjatë çdo faze të tij.
Koordinatori i Projektit do të punojë nën drejtimin e drejtorit ekzekutiv dhe do të jetë përgjegjës për implementimin e aktiviteteve të projektit që koordinon.
Në këtë kuadër, ai siguron që rezultatet të dorëzohen në përputhje me udhëzimet përkatëse, marrëveshjet dhe kontratat duke arritur menaxhimin dhe koordinimin e përgjithshëm të punës me qëllim dorëzimin në kohë të rezultateve të projektit.
Stafi i “Zëri i te rinjve” do të mbështesë personin e përzgjedhur përgjatë punës së tij pranë apo jashtë zyrave të organizatës. Çdo detyrë e kryer nga Koordinatori duhet të jetë  në përputhje me rregullat dhe politikat e rrjetit si dhe kërkesat e donatorëve.

Publikuar se fundmi

bashkohuni me Komunitetin!

na ndiqni ne social media

bashkohuni me Komunitetin!

Merr me email informacione, evente dhe lajmerime.

Metodat Mbrojtëse

Cilat janë pasojat që mund të vijnë nga mos-përdorimi i masave mbrojtëse? Boom! Sot do të flasim për një temë mjaft serioze, por ne do ta mbajmë atë cool dhe interesante për ju:. Mos u largoni  sepse çdo informacion mund të jetë i dobishëm per ju dhe bashkëmoshatarë tuaj . Mos-përdorimi i masave mbrojtëse gjatë marrëdhënieve seksuale mund të sjellë disa pasoja, përfshirë:

Paketa e veglave “DesYing”- Shqip

Kjo paketë veglash ofron informacion dhe burime praktike për të mbështetur punonjësit e të rinjve dhe punonjësit e informacionit për të rinjtë, me qëllim për të krijuar shërbime me të rinjtë. Është një hyrje në Dizenjimin e Shërbimeve. Ky botim është fryt i projektit “DesYIgn”, financuar nga Programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian Autorë: Arielle Tye, ProMo-Cymru në bashkëpunim me konsorciumin DesYIgn  Dizajner grafik: Auguste Poskaite, ProMo-Cymru  Përkthimi: Youth Voice Network of Organisations (YVNO)

Youth Voice Blog

“Ndryshimi fillon tek vetja“ — Erika Zeqaj, Pjesëmarrese “Akademia e të Drejtave të Minoriteteve 2023” Pas një periudhe historike të gjatë si një shtet ku kemi kaluar pushtime, kolonializëm dhe komunizëm, Shqipëria erdhi në një gjendje ku kishte nevojë për një ndryshim thelbësor. Shumë mendojnë se ky ndryshim po vjen ngadalë dhe se ka ardhur, por unë nuk mendoj ashtu. Kur flas për ndryshim, gjëja e parë që mendoj nuk është ndryshimi i reformave ligjore

en_USEnglish